Ledningssystemet - klickbar för redovisande (symbol) och styrande (textrubrik) information

Ledningssystemet innehåller metoder för målstyrning, lagefterlevnad och dokumentation och föjler kraven för kvalitet enligt ISO 9001:2015, miljö enligt ISO 14001:2015, arbetsmiljö enligt ISO 45001:2016 och säkerhet enligt SS-ISO/IEC 27001:2014. Menyn till vänster och det klickbara integrerade ledningssystemet i standarderna för de fyra generiska perspektiven/områdena.